Midlertidig overnatning


Anmeldelse af midlertidig overnatning


Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde tillades af brandvæsenet - i praksis ved en anmeldelse.

Anmeldelse skal ske senest et hverdagsdøgn inden overnatningen finder sted.

Reglerne for midlertidig overnatning er beskrevet i kap. 11 i de driftsmæssige forskrifter for blandt andet forsamlings- og undervisningslokaler, daginstitutioner mv. (bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008).

Sammen med anmeldelsen bekræfter du at have læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning.

 

Behandling af persondata


I forbindelse med din anmeldelse af midlertidig overnatning angiver du en række informationer, herunder persondata om dig selv og andre. Disse persondata er omfattet af reglerne i EU-persondataforordningen og loven om beskyttelse af persondata. Det er nødvendigt at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen.

Vi indhenter normalt ikke data ud over dem, du selv indtaster i anmeldelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her.

Din anmeldelse journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Senere overføres sagen sammen med resten af vores arkiv til Statens Arkiver jf. Arkivlovens bestemmelser.

 

Institution, skole mv.


Kontaktoplysninger


Oplysninger om overnatningen


 
 

Kontroloplysninger


Jeg har læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning og følger reglerne som beskrevet heri.
 
 
 
 

 

Medarbejder login