Nyheder


Hovedsageligt åbner nyheder som PDF-dokumenter - du skal eventuelt downloade Adobe Reader for at kunne læse dokumenterne.

Seneste


19-11-2021
Stærk holdlederprofil til Beredskab Øst
Vil du arbejde med et beredskab, hvor vi bestræber os på at sætte retningen og arbejder for at være de bedste? Et beredskab, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer. Vi søger en viceberedskabsinspektør, som skal fungere som holdledere/brandmestre i det operative virke, men som også skal være med til at understøtte fortsat udvikling og løse kerneopgaverne inden for det brandforebyggende område.


 
19-11-2021
Brandteknikere til Beredskab Øst
Vil du være en del af en spændende udvikling i et af Danmarks førende beredskaber, så har du muligheden nu. Vi søger brandteknikere som skal være bindeleddet mellem det brandtekniske og det operative område. Du skal sikre solid faglig og kompetent brandteknisk sagsbehandling af fremtidens moderne byggeri, gennemføre brandsyn samt koble viden fra myndighedsarbejdet til den operative indsatsplanlægning.


 
29-10-2021
Vores logistikcenter og vores kursusafdeling søger dedikerede medarbejdere
Til vores nye logistikcenter søger vi en medarbejder i dagvagt, og til vores kursusafdeling søger vi en erfaren underviser i kombineret dag- og døgnvagt.


 
 

Tidligere13-07-2021
Vi søger administrative medarbejdere ...
To af vores dygtige medarbejdere har valgt at forlade os til fordel for nye udfordringer og et ønske om at studere. Vi søger derfor to nye administrative medarbejdere til sekretariatet med tiltrædelse pr. 1. oktober 2021, gerne før, hvis muligt. Så hvis du har en stærk administrativ profil, en god portion erfaring, og har lyst til at arbejde administrativt i et moderne bered-skab, så har du muligheden nu.

 
22-06-2021
Brandsikker sankthans
Sankthans kan blive en travl aften for brandvæsenet, men hvis du følger nogle få gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, kan du måske undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.

 
01-06-2021
Pas på når du griller ...
Nu er sommeren kommet, og dermed også tiden til at grille. Læs her nogle få gode råd om brug af grill, og undgå at en hyggelig grill-aftenen ender med en brand.

 
07-05-2021
 
23-04-2021
Beredskab Øst søger nye kolleger ...
Vil du være en del af en spændende udvikling i et af Danmarks førende beredskaber, hvor hverdagen er alsidig, og hvor værdierne samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.

 
25-03-2021
Fem gode råd om brug af ukrudtsbrænderen
Brandvæsenet rykkede i 2020 ud til over 370 brande forårsaget af ukrudtsbrændere, heraf 16 brande i Beredskabs Østs dækningsområde. Her er beredskabets fem gode råd til at bruge din ukrudtsbrænder korrekt.

 

 

29-12-2020
Ny samarbejdsaftale mellem Beredskab Øst og Beredskab 4K
De to kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Beredskab 4K, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

 
28-10-2020
Beredskab Øst og Falck har med virkning fra 1.1.2022 indgået en ny 4-årig aftale. Aftalen kan forlænges i yderligere 2 x 1 år ved brug af optioner.

Aftalen er en videreførelse af den nuværende aftale fra 2016, som løber til udgangen af 2021, hvor Falck leverer brandmandskab og stiller brand-stationer til rådighed i Ballerup og Lyngby, mens Beredskab Øst stiller brandstationer i Gentofte og Gladsaxe, brandkøretøjer, udstyr og vagtcentral mv. til rådighed. Endvidere varetager Beredskab Øst holdlederfunktionen på de 4 døgnbemandede udrykningsenheder på alle hverdage.
 
28-08-2020
 
19-06-2020
En brandsikker sankthans
Sankthans er en travl aften for brandvæsenet. Hvis du vil undgå, at brandmændene afbryder midsommervisen, så følg Beredskabsstyrelsens og Danske Beredskabers gode råd.

 
30-04-2020
Sirenerne testes onsdag den 6. maj klokken 12
Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssyste-met testes med lyd over hele landet. Der er altså ingen sammenhæng med den aktuelle situation med Corona, når sirenerne lyder onsdag kl. 12.

 
21-04-2020
Høj brandrisiko i sigte
Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber advarer om øget brandfare i knastør natur. Følg udviklingen og find gode råd på Brandfare.dk. 
07-04-2020
Tilpasning af brandslukningscontainer
På baggrund af de foreløbige erfaringer har Beredskab Øst valgt at modificere brandslukningscontaineren til elbiler således, at det ved fremtidige indsatser ikke er muligt at trække biler ind i brandslukningscontaineren via et spil i containeren, idet den brandskadede bil i stedet løftes ind i brand-slukningscontaineren med kran.

 
14-02-2020
Der har været brand - hvad nu?
Beredskab Øst har udgivet en revideret guide tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand. Den giver nogle råd om blandt andet forsikringsforhold og om, hvordan du skal forholde dig i forhold til tabte papirer.

 
10-02-2020
 

 

18-12-2019
Unikt samarbejde om værdiredning ved større bygningsbrande
Fem organisationer og myndigheder går sammen om et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal reducere skaderne ved større bygningsbrande

 
04-12-2019
 
08-11-2019
 
04-09-2019
Vil du arbejde med et beredskab, hvor vi bestræber os på at sætte retningen og arbejder for at være de bedste? Et beredskab, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.
 
27-08-2019
 
09-07-2019
 
13-06-2019
Beskrivelse af tekniske standarder på brandslanger
Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst har i samarbejde lagt sidste hånd på en nærmere beskrivelse af en række tekniske forhold ved brug af brandslanger.

 
15-05-2019
 
15-05-2019
Det har igen været et spændende år, hvor vi hver dag har kvalitet, innovation, kompetence, ansvar og samarbejde for øje, når opgaverne skal planlægges, løses og evalueres, siger beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen.
 

 

07-12-2018
Ny pjece om brandsikkerhed
Pjecen er udarbejdet for at tydeliggøre drifts- og adfærdsrelaterede elementer, som naturligt indgår i den samlede brandsikring af f.eks. plejeinstitutioner. Herforuden oplyses om regler og krav, tiltænkt som inspiration til at forstærke brandsikkerheden samt en beskrivelse af nogle af de forhold, som Beredskab Øst vurderer er relevante i relation til den generelle brandsikring af byggeri.

 
02-11-2018
 
03-10-2018
Genopslag - Beredskab Øst søger en kvaliltetsbevidst sagsbehandler
Vil du være en del af et af Danmarks førende beredskaber? Et beredskab, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.

Vi søger netop nu en sagsbehandler, som kan være med til at understøtte fortsat udvikling og løse kerneopgaverne inden for det brandforebyggende område.

 
03-10-2018
Genopslag - Beredskab Øst søger en kompetent holdleder
Vil du være en del af et af Danmarks førende beredskaber, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.

Beredskab Øst genopslår en stilling som holdleder/brandmester, som skal være med til at understøtte fortsat udvikling og løse kerneopgaverne inden for det brandforebyggende område.

 
24-08-2018
Beredskab Øst søger nye kollegaer ...
Vil du være en del af et af Danmarks førende beredskaber, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.

Beredskab Øst søger netop nu 3 kollegaer, som skal være med til at understøtte fortsat udvikling og løse kerneopgaverne inden for såvel det operative, som det brandforebyggende område.

 
13-08-2018
Beredskab Øst ophæver afbrændingsforbuddet
Grundet de seneste dages regn, de kommende dages lavere temperaturer samt prognoser om mere regn, ophæver Beredskab Øst afbrændingsforbuddet med øjeblikkelig virkning.

 
19-06-2018
Beredskab Øst indfører afbrændingsforbud
Beredskab Øst indfører nu afbrændingsforbud med særlige vilkår mod Sankt Hans bål og ukrudtsbrændere.

 
13-06-2018
 
12-06-2018
Brandmænd træder til ved hjertestop
Hovedstadens Beredskab, Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst indgår nyt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab, så brandfolk i de tre beredskaber kan sendes til hjertestop og yde livreddende førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

 
14-05-2018
 
14-05-2018
 
26-04-2018
Godt fagligt samarbejde mellem Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab
For at dele erfaringer og ny viden, har Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab indledt et tættere samarbejde. Det første produkt af det nye samarbejde, er en beskrivelse af erfaringerne med brug af skum til brandslukning. Fremadrettet forventer de 2 beredskaber, at der kommer yderligere erfaringsopsamlinger indenfor andre faglige områder.

 
26-01-2018
Modernisering af vognparken
Beredskab Øst har siden 2016 arbejdet med udskiftning og modernisering af vognparken. I en foreløbig status kan du blandt andet læse om 4 nye specialsprøjter, 2 nye tankvogne, nye følgeskadekøretøjer og ny slangetender.

 
10-01-2018
 

 

07-10-2017
 
31-08-2017
 
31-08-2017
 
21-08-2017
Beredskab Øst afholder konference om skum
Konference om brug af skum som slukningsmiddel - eksperter på tværs af brancher fra både ind- og udland har meldt deres ankomst.

 
19-06-2017
 
11-05-2017
Samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab
De 2 kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

 
08-05-2017
 
27-04-2017
En effektiv indsats er en økonomisk god løsning
En voldsom brand i en lejlighed, hvor gennembrænding af etageadskillelsen medførte brandspredning til tagkonstruktionen, kunne have medført langt større økonomiske omkostninger for forsikringsselskab, ejendommens beboere og boligselskab, men en effektiv indsats forhindrede det.

 
26-04-2017
 
11-04-2017
Højsæson for naturbrande
Antallet af naturbrande topper i sommerhalvåret. Her er en række gode råd til at undgå brand, når du færdes i naturen og arbejder i haven.

 
04-04-2017
 
20-03-2017
 
13-03-2017
 
06-03-2017
Pressemeddelelse om specialsprøjter
Beredskab Øst har med udgangen af januar 2017 taget den sidste af i alt tre specialsprøjter i drift.

 
10-01-2017
 

 

27-12-2016
Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn
Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn. Brandvæsnet rykker ud til 14 gange så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn. Følg tre simple forholdsregler og undgå brand nytårsaften.

 
15-12-2016
Samarbejdsaftale mellem Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Beredskab Øst
Der er i december 2016 indgået et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Beredskab Øst, om at styrke videndelingen og samarbejdet parterne imellem.

 
02-12-2016
Brande i private hjem topper i december måned
Julemåneden er højsæson for brande i private hjem. Regner man de brande med, der slukkes af beboerne selv, opstår der på landsplan op mod 6.800 brande i december. Undgå julebrande ved at følge fem simple råd.

 
30-11-2016
Fælles nordisk røgalarmdag den 1. december
1. december er fælles nordisk røgalarmdag. Det er en oplagt anledning til at sætte røgalarmer op i dit hjem – eller teste dem, du allerede har.

 
27-09-2016
 
23-09-2016
 
16-09-2016
 
23-08-2016
Nye tanksprøjter ...
Beredskab Øst har med udgangen af juli taget den første af i alt 3 identiske tanksprøjter i brug.

Køretøjerne er af typen Scandia P410 med fuldautomatisk Allison gearkasse og 302 kW motor. Der er centermonteret kombineret høj- og lavtrykspumpe fra Ruberg på 3.000 l/min., og en vandtank på ca. 4.000 l. Derudover er der en skumtank på 100 l til forsyning af CAFS.

 
13-08-2016
CAFS og nyangrebspakning
Beredskab Øst implementerer CAFS på de nye tanksprøjter og ser samtidigt på forbedring af de traditionelle slangeudlægninger.
Dette ændrer ved den hidtidige slukningseffekt, tid for udlægning af slanger og forbedrer arbejdsmiljøet for bl.a. brandmandskabet.
 
01-08-2016
 
19-07-2016
 
16-07-2016
 
01-06-2016
 
29-04-2016
 
18-04-2016
 
13-04-2016
 
11-04-2016
 
07-01-2016
 

 

17-12-2015
 
07-12-2015
 
17-11-2015
 
26-08-2015
Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk og kommuner har indgået aftale med Falck A/S om levering af brandslukningsydelsen for området i en 4-årig periode fra 1. januar 2016.
 
19-06-2015
 
13-05-2015
Politisk beslutning om samordning af redningsberedskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner
Herlev Kommune har ikke udlagt materiale digitalt. 
24-04-2015
 

 

17-12-2014
Politisk principbeslutning om samordning af redningsberedskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
Herlev Kommune har ikke udlagt materiale digitalt. 

Medarbejder login