Beredskabet


Beredskabskommissionen


I medfør af Beredskabslovens §10 skal kommuner, der samordner deres redningsberedskaber, nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger hertil.

Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektørerne i dækningsområdet.

Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og selskabets dækningsområde ligger i både Nordsjællands og Vestegnens politikreds.

Beredskabskommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Beredskabschefen er sekretær for beredskabskommissionen.

 

Referater fra beredskabskommissionens møder


15-05-2019 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 13. maj 2019

15-05-2019 - Takstblad 2020, bilag til Beredskabskommissionens møde den 13. maj 2019

02-11-2018 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 26. oktober 2018

14-05-2018 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 8. maj 2018

06-10-2017 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 4. oktober 2017

08-05-2017 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 27. april 2017

10-01-2017 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 21. december 2016

08-08-2016 - Noteat om vandforsyning, bilag til kommissionens møde den 8. august 2016

08-08-2016 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 8. august 2016

07-01-2016 - Referat af møde i Beredskabskommissionen den 7. januar 2016


 
Medarbejder login
 
 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger