Beredskabet


Selskabet


Beredskab Øst er etableret pr. 1. januar 2016 som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov. Interessenterne er Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrunden for selskabet er økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015. De daværende 87 kommunale redningsberedskaber skulle samles i op mod 20 tværkommunale redningsberedskabsenheder senest 1. januar 2016, og der skulle fra det tidspunkt årligt spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

I henhold til den gældende beredskabslovgivning (Beredskabslovens § 10) ledes selskabet overordnet af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Selskabet har organiseret sig med en "flad" organisation, der består af ét ledelseslag, en administration og én samlet forebyggende og operativ afdeling.

Beredskab Øst har i dag 29 fuldtidsansatte medarbejdere, hvoraf de 25 er beskæftiget i forbyggende og operativ afdeling.

 

Samordningsaftale


Grundlaget for dannelsen af Beredskab Øst er samordningsaftalen indgået mellem de fem ejerkommuner.

Klik her for at se Samordningsaftalen for Beredskab Øst 2022 - åbner som PDF i nyt vindue

 

Historisk


Klik her for at se Samordningsaftalen for Beredskab Øst 2016 - åbner som PDF i nyt vindue


Siden er sidst opdateret: 12-04-2023 14:49:03

Medarbejder login