Beredskabet


Beredskabets opgaver


De vel nok mest kendte opgaver for beredskabet er vores operative opgaver.

Beredskab Øst har hele døgnet, alle årets dage, mindst 3 indsatsledere på vagt. Sammen med udrykningsenhederne på brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby er vi klar, hvis uheldet rammer vores område.

Foruden de operative opgaver udfører Beredskab Øst også myndigheds- og tilsynsopgaver.

Forebyggende og operativ afdeling fører blandt andet tilsyn med virksomheder for at sikre, at brandlovgivningens krav overholdes.

Endelig er der vores rådgivende opgaver.

Beredskab Øst rådgiver blandet andet de kommunale byggemyndigheder i forbindelse med brandteknisk byggesagsbehandling og private virksomheder i forbindelse med brandsikkerhed.

Beredskab Øst underviser blandt andet kommunale institutioner og deres personale i brandsikkerhed og førstehjælp.

Alt i alt udfører Beredskab Øst opgaver, som er med til at gøre vores område lidt mere sikkert at opholde sig i.

 

Risikobaseret dimensionering


Kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskab, jf. beredskabslovens § 25. Det fremgår af bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2005.

Klik her for at se Plan for dimensionering af redningsberedskabet (RBD) - åbner i nyt vindue

Klik her for at se Beredskabsstyrelsens udtalelselse til RBD - åbner i nyt vindue


 
Medarbejder login
 
 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger