Beredskabet


Beredskabets opgaver


De vel nok mest kendte opgaver for beredskabet er vores operative opgaver.

Beredskab Øst har hele døgnet, alle årets dage, mindst 3 indsatsledere på vagt. Sammen med udrykningsenhederne på brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby er vi klar, hvis uheldet rammer vores område.

Foruden de operative opgaver udfører Beredskab Øst også myndigheds- og tilsynsopgaver.

Forebyggende og operativ afdeling fører blandt andet tilsyn med virksomheder for at sikre, at brandlovgivningens krav overholdes.

Endelig er der vores rådgivende opgaver.

Beredskab Øst rådgiver blandet andet de kommunale byggemyndigheder i forbindelse med brandteknisk byggesagsbehandling og private virksomheder i forbindelse med brandsikkerhed.

Beredskab Øst underviser blandt andet kommunale institutioner og deres personale i brandsikkerhed og førstehjælp.

Alt i alt udfører Beredskab Øst opgaver, som er med til at gøre vores område lidt mere sikkert at opholde sig i.

 

Risikobaseret dimensionering


Kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskab, jf. beredskabslovens 25. Det fremgår af bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2019.

Plan for dimensionering af redningsberedskabet (RBD) - 2022 - (42MB) åbner som PDF i nyt vindue

Bilag til Plan for dimensionering af redningsberedskabet (RBD) - 2022 - (22MB) åbner som PDF i nyt vindue

Beredskabsstyrelsens udtalelselse til RBD - 2022 - åbner som PDF i nyt vindue

 

Historisk

Plan for dimensionering af redningsberedskabet (RBD) - 2015 - åbner som PDF i nyt vindue

Beredskabsstyrelsens udtalelselse til RBD - 2015 - åbner som PDF i nyt vindue


Siden er sidst opdateret: 12-04-2023 14:50:34

Medarbejder login