Beredskabet


Stillinger i Beredskab Øst


 Der er ingen ledige stillinger.
Her kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering

 

Mød en medarbejder


 

 

Ledelsen


Beredskabsdirektør og viceberedskabsdirektør har begge en beredskabsfaglig uddannelse og flere års erfaring fra beredskabsområdets forskellige aktører. Beredskabsdirektøren har en teknisk og akademisk uddannelse, mens viceberedskabsdirektøren bl.a. har en lederuddannelse og en bred ledelsesbaggrund.

Opgaverne i ledelsen er primært analyse-, styrings- og planlægningsopgaver, aftaleindgåelse med kunder og leverandører samt daglige ledelsesopgaver.

I ledelsen indgår desuden sekretariatschefen, som foruden en beredskabsfaglig uddannelse også er civilt uddannet i offentlig administration.  

Ledelsen indgår i den operative opgavevaretagelse.

 

Sekretariat/Administration


De ansatte i sekretariat/administration har forskellige civile uddannelser, bl.a. i offentlig administration.

Opgaverne i administrationen er ud over de almindeligt forekommende kontor-, budget- og regnskabsopgaver også kampagne-, udviklings- og designopgaver.

 

Forebyggende og Operativ afdeling


De øvrige operative ansatte har alle en beredskabsfaglig uddannelse og mange års erfaring inden for samfundets samlede beredskab (kommunale brandvæsener, Falck, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet mv.). Derudover har flere en civil uddannelse og erfaring med arbejde i det private eller ved offentlige myndigheder. Uddannelserne er mange og omfatter bl.a. ingeniør, bygningskonstruktør, paramediciner, redder, elektriker og mekaniker.

Opgaverne i forebyggende og operativ afdeling er en kombination af:

  1. Myndighedsarbejde som eksempelvis brandteknisk byggesagsbehandling og gennemførelse af brandsyn.
  2. Undervisning på eksempelvis kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.
  3. Operativ opgavevaretagelse.

 

Brandmandskabet


Beredskab Øst har indgået en entrepriseaftale med Falck A/S. Det betyder, at brandmandskabet, både døgn- og deltidsbeskæftigede, er ansat hos Falck. Brandmandskabet deltager i det daglige stationsberedskab, som foruden udrykninger og arbejde på brand- og uheldssteder, omfatter arbejde, træning og øvelsesvirksomhed på brandstationerne.

Hvis du skal være brandmand i Beredskab Øst, skal du ansøge hos Falck.


Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:28:07

Medarbejder login