Beredskabet
     
 
Stillinger i Beredskab Øst
 
 
Ledige stillinger
Der er ingen ledige stillinger i øjeblikket.
 
 
Ledelsen

Beredskabschef og viceberedskabschef har begge en beredskabsfaglig uddannelse og flere års erfaring fra beredskabsområdets forskelige aktører. Beredskabschefen har en teknisk og akademisk uddannelse, mens viceberedskabschefen bl.a. har en lederuddannelse og en bred ledelsesbaggrund.

Opgaverne i ledelsen er primært analyse-, styrings- og planlægningsopgaver, aftaleindgåelse med kunder og leverandører, samt daglige ledelsesopgaver.

I ledelsen indgår desuden sekretariatschefen, som foruden en beredskabsfaglig uddannelse også er civilt uddannet i offentlig administration.  

Ledelsen indgår i den operative opgavevaretagelse.
 
Sekretariat/Administration

De ansatte i sekretariat/administration har forskellige civile uddannelser, bl.a. i offentlig administration.

Opgaverne i administrationen er ud over de almindeligt forekommende kontor-, budget- og regnskabsopgaver også kampagne-, udviklings- og designopgaver.
 
Forebyggende og Operativ afdeling

De øvrige operative ansatte har alle en beredskabsfaglig uddannelse og mange års erfaring inden for samfundets samlede beredskab (kommunale brandvæsener, Falck, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet mv.). Derudover har flere en civil uddannelse og erfaring med arbejde i det private eller ved offentlige myndigheder. Uddannelserne er mange og omfatter bl.a. ingeniør, bygningskonstruktør, paramediciner, redder, sygeplejeske, elektriker og mekaniker.

Opgaverne i forebyggende og operativ afdeling er en kombination af:

  1. Myndighedsarbejde som eksempelvis brandteknisk byggesagsbehandling og gennemførelse af brandsyn.
  2. Undervisning på eksempelvis kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.
  3. Operativ opgavevaretagelse.
 
     
   

 

 
 
 
 
Kontakt      
 
 
Medarbejder login
 

Glemt oplysninger til login?

 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
s sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger