Beredskabet


Rekruttering behandling af personoplysninger


Når du søger et job i Beredskab Øst, giver du tilladelse til, at vi må opbevare og behandle dine personoplysninger. Læs her om vilkår og betingelser for ansøgninger til Beredskab Øst.

 

Vi registrerer og behandler de personoplysninger, som er i din ansøgning, dit CV og andre medsendte dokumenter.

Beredskab Øst er dataansvarlig for oplysningerne. Får du afslag på jobbet bliver de oplysninger, vi har registreret om dig, slettet senest seks måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du bliver ansat i Beredskab Øst, bliver de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen gemt i din personalemappe.

Det er typisk oplysninger som:

 • navn
 • adresse
 • fødselsdato eller CPR-nr.
 • køn
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • ægteskabelig status
 • uddannelser
 • erhvervs-/karriereforløb og
 • anbefalinger og udtalelser

Vi anbefaler, at du begrænser oplysninger af privat karakter.

Oplysninger fra sociale medier
Hvis vi i forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager flere oplysninger om dig, kan det være relevant for os at foretage en søgning på sociale medier som fx LinkedIn.

Beredskab Øst må som arbejdsgiver gerne indsamle - og i relevant omfang anvende - offentligt tilgængelige oplysninger, som en jobansøger har offentliggjort om sig selv. Selvom oplysningerne er offentliggjort af ansøger selv, skal indsamling og opbevaring af oplysningerne begrænses til oplysninger, der er saglige og proportionale i forhold til formålet med indsamling.

Oplysninger samlet gennem test
Ved rekruttering til nogle jobs kan vi bede dig om at gennemføre en test. Formålet er at vurdere dine kompetencer, kvalifikationer og profil i forhold til et job i Beredskab Øst. Hvis du skal gennemføre en test, bliver du bedt om at give et specifikt samtykke til, at vi modtager informationer i forhold til det konkrete job og behandler dine data fra testen.

Oplysninger fra referencer
Inden vi tilbyder dig et job, vil vi muligvis indhente referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer efter aftale med dig. Bliver du ansat i jobbet vil oplysningerne fra referencen blive registreret i din personalemappe. Bliver du ikke ansat, bliver oplysningerne slettet sammen med de øvrige oplysninger fra rekrutteringsprocessen senest seks måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Straffeattest
Hvis vi, i forbindelse med rekrutteringen, har indhentet kopi af din straffeattest, bliver den ved ansættelse opbevaret i din Personalemappe.

Sikkerhedsgodkendelse
Hvis vi, efter ansættelse, indhenter en sikkerhedsgodkendelse, bliver den opbevaret i din Personalemappe.

Hvis du bliver ansat i Beredskab Øst bliver dine oplysningerne registreret i din personalemappe. Bliver du ikke ansat i jobbet, bliver oplysningerne slettet senest seks måneder efter, vi har modtaget din ansøgning.

I rekrutteringsprocessen vil medlemmer i ansættelsesudvalget, samt administrationen i Beredskab Øst have adgang til at registrere, læse og behandle dine personoplysninger.

Indgår der eksterne medlemmer i ansættelsesudvalget, fx rekrutteringsbureau, har de adgang til at læse og behandle personoplysninger om dig indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter lukkes adgangen.

Indgår der brug af test i rekrutteringsprocessen, får en eventuel ekstern konsulent adgang til din ansøgning og CV, samt til at læse og behandle oplysninger om dig fra testen.

Hvis du ikke ønsker, at vi behandler de oplysninger, du har givet med din ansøgning, kan du trække dit samtykke tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte administrationen i Beredskab Øst.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a, b, c og f) som hjemmel til behandling af dine oplysninger. Det gør vi, da der er tale om personoplysninger, som du selv har givet til os med henblik på at blive ansat, eller som er nødvendige for at vi kan indgå aftale med dig om ansættelse.

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (artikel 15) og til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (artikel 16). I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før vores almindelige sletning seks måneder efter modtagelsen af din ansøgning (artikel 17).

I visse tilfælde har du ret til at;

 • få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (artikel 18)
 • gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (artikel 21)
 • modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (artikel 20).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte administrationen i Beredskab Øst på telefon 70 25 27 29.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.


Siden er sidst opdateret: 14-12-2022 17:59:36

Medarbejder login