Privatlivspolitik, cookies, ophavsret og ansvarsfraskrivelse


Privatlivspolitik


Beredskab Øst behandler og registrerer oplysninger om personer, der kommer i kontakt med os eksempelvis som borger, ansat, studerende, kursusdeltager, ansøger eller pårørende. Det gør vi for at kunne behandle de sager, som personerne indgår i.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger der sikrer, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringet, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Retsgrundlag

Efter reglerne i persondataforordningen skal Beredskab Øst som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Beredskab Øst registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6.

Beredskab Øst behandler kun oplysninger, som du selv har oplyst. Beredskab Øst indhenter ikke uden samtykke oplysninger om dig.

 

Behandling og opbevaring

Beredskab Øst behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne, typisk navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, vil blive behandlet og opbevaret i vores sagsbehandlings- og arkiveringssystem samt i behandlingssystemer for personel og uddannelser i beredskabet.

Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, bliver de blive slettet eller arkiveret i vores sags- og dokumentshåndteringssystem, og senere i Rigsarkivet. Eksempelvis vil materiale fra stillingsansøgere som ikke er blevet ansat, blive slettet efter rekrutteringsfasens afslutning. Læs mere om behandling af personoplysninger ved rekruttering her.

Beredskab Øst gemmer oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis vi overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

 

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre, uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre Beredskab Øst er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Forskningsdata kan kun blive videregivet til forskningsformål eller til brug for statistik.

 

Dataindsigt

Som registreret person, kan du når som helst rette henvendelse til Beredskab Øst med henblik på at få en kopi af de af dine oplysninger, der findes i vores systemer. Beredskab Øst er dog ikke forpligtet til at udlevere en kopi af de oplysninger, der indgår i forskningsprojekter.

 

Berigtigelse af oplysninger

Hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede Beredskab Øst om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at Beredskab Øst retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Du har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort hvilke oplysninger, der er rigtige. Du har også krav på, at Beredskab Øst ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke krav på, at forskningsdata bliver berigtiget.

 

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis Beredskab Øst behandler oplysningerne som led i en opgave, som vi har fået pålagt. Det betyder, at registrerede personer har mulighed for at nægte Beredskab Øst at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger, som indgår i et forskningsprojekt.

 

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Hvis Beredskab Øst har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne, vil du til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Beredskab øst kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage. Du har ret til at få slettet de oplysninger, som Beredskab Øst har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne vil også blive slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Du har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i Beredskab Østs sags- og dokumentshåndteringssystem, eller som er afleveret til Rigsarkivet. Oplysninger, som indgår i et forskningsprojekt, skal ikke slettes, hvis det sandsynligvis vil betyde, at det vil umuliggøre eller i alvorlig grad hindre gennemførelsen af forskningsprojektet.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Beredskab Øst har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af vores oplysninger om dig. Beredskab Øst har indgået aftale med Gentofte kommune om varetagelse af databeskyttelsesrådgiverfunktionen her hos os. DPO’en kan kontaktes på databeskyttelse@gentofte.dk

Klage til Datatilsynet

Du kan også altid klage over Beredskab Østs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies


En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Du kan slette eller blokere cookies. Se vejledning: minecookies.org/cookiehandtering.

Beredskab Øst bruger ikke cookies, men tredjepartsleverandører (f.eks. Youtube) kan bruge cookies.

 

Ophavsret


Ophavsretten til tekster på hjemmesiden tilhører Beredskab Øst. Teksterne må gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Med mindre andet er angivet, har Beredskab Øst rettigheden til alle billeder. Det er derfor ikke tilladt at genbruge billeder fra hjemmesiden uden tilladelse fra Beredskab Øst.

 

Ansvarsfraskrivelse


Beredskab Øst tilstræber at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og opdaterede.

Beredskab Øst påtager sig ikke retsligt ansvar for oplysninger i de tilfælde, hvor der linkes til andre hjemmesider.


Siden er sidst opdateret: 16-06-2024 09:07:11

Beredskab Øst I/S
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Telefon: 70 25 27 29
E-post: post@beros.dk

 

Kontaktoplysninger

Henvendelser om privatlivspolitik og/eller dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger, skal ske til administrationen i Beredskab Øst via post@beros.dk

 

Forside

 


Medarbejder login