Myndighed og tilsyn


Myndighed


Beredskab Øst har mange forskellige opgaver. Blandt de vigtige og væsentlige opgaver fylder myndigheds- og tilsynsarbejde en stor del.

Beredskab Øst fører tilsyn med virksomheder, institutioner og forsamlingslokaler i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner for at sikre, at de lever op til lovgivningens krav om brandsikkerhed. En stor del af myndighedsarbejdet er således at foretage brandsyn på særlige bygninger - og dem er der ca. 1.800 af i Beredskab Østs dækningsområde.

Beredskab Øst udfører sagsbehandling i forbindelse med anvendelse og oplag af fyrværkeri samt brandteknisk sagsbehandling af særligt risikofyldte virksomheder og oplag (brandfarlige væsker, gasser og andre oplag).

 

Foto: illustrerer myndighedsarbejde

Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:43:10

Medarbejder login