Myndighed og tilsyn


Myndighed


Beredskab Øst har mange forskellige opgaver. Blandt de vigtige og væsentlige opgaver fylder myndigheds- og tilsynsarbejde en stor del.

Beredskab Øst fører tilsyn med virksomheder, institutioner og forsamlingslokaler i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner for at sikre, at de lever op til lovgivningens krav om brandsikkerhed. En stor del af myndighedsarbejdet er således at foretage brandsyn på særlige bygninger - og dem er der ca. 1.800 af i Beredskab Østs dækningsområde.

Beredskab Øst udfører sagsbehandling i forbindelse med anvendelse og oplag af fyrværkeri samt brandteknisk sagsbehandling af særligt risikofyldte virksomheder og oplag (brandfarlige væsker, gasser og andre oplag).

Beredskab Øst godkender særlige arrangementer og midlertidige overnatninger.

 

Foto: illustrerer myndighedsarbejde

Siden er sidst opdateret: 01-11-2020

Medarbejder login