Myndighed og tilsyn


Anvendelse af fyrværkeri


Husk at være forsigtig når du bruger fyrværkeri, så ingen kommer til skade, og så der ikke opstår brand. Følg sikkerhedsforskrifterne på emballagen og reglerne om sikkerhedsafstande.

Du må ikke bruge hjemmelavet fyrværkeri.

Der skelnes mellem to slags fyrværkeri - konsumfyrværkeri og professionelt fyrværkeri. Konsumfyrværkeri er det, du som forbruger kan købe i butikkerne hele året (bordbomber etc.), samt fyrværkeri ved nytår (raketter, batterier etc.).

Professionelt fyrværkeri må udelukkende håndteres af professionelle fyrværkere, med godkendelse fra det kommunale beredskab.

Anvendelse af fyrværkeri uden for perioden 27. december - 1. januar kræver tilladelse fra det kommunale beredskab, og gives kun til professionelle fyrværkere.

 

Det er forbudt at affyre konsumfyrværkeri inden for 100 meters afstand af nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer, anden brændbar vegetation, bygninger med let antændeligt tag (stråtag m.v.), stakke, andre oplag af let antændelige materialer, landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold, samt arealer med udegående dyr.

Er der tale om raketter, skal afstanden til ovenstående være 200 meter.

Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer.

Hvis du affyrer fyrværkeri og raketter i vindens retning, skal du fordoble de anførte afstande.

Børn under 15 år må købe og bruge knaldhætter, knaldbånd, knaldperler og knallerter.

Personer over 15 år må købe og bruge fyrværkeri til underholdningsbrug med begrænset effekt. Det kan eksempelvis være knaldpropper, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.

Personer over 18 år må købe og bruge fyrværkeri til underholdningsbrug, som er konstrueret til ikke-professionel anvendelse, og som sælges i butikkerne. Det kan eksempelvis være raketter, batterier, romerlys og heksehyl.

  1. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri.
  2. Hold ikke fyrværkeri i hånden. Affyr raketter fra et lodret rør eller fra en flaske, der står fast i jorden.
  3. Brug beskyttelsesbriller.
  4. Kast aldrig med fyrværkeri.
  5. Gå aldrig tilbage til en fuser.
  6. Brug en pose til fyrværkeriet.
 
Foto: Illustrerer fyrværkeri
Foto: Bax Lindhardt / SP / Ritzau Scanpix

Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:43:11

Medarbejder login