Myndighed og tilsyn


Opbevaring og salg af fyrværkeri


Det kræver en tilladelse, hvis du vil sælge/opbevare fyrværkeri, eller hvis du vil bruge fyrværkeri på andre tidspunkter af året end omkring jul og nytår.

Opbevaring af fyrværkeri er omfattet af reglerne i Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler".

Opbevaring og salg af konsumfyrværkeri i detailleddet op til 12,5 kg (nem) fyrværkeri og oplag på op til 12,5 kg/25 kg (nem) skal anmeldes til Beredskab Øst (via virk.dk), som udsteder de nødvendige tilladelser. Reglerne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse (og de tekniske forskrifter) skal nøje overholdes. Beredskab Øst foretager eventuelt en kontrol af salgs- og oplagsstedet.

Oplag på mere end 12,5 kg/25 kg nem skal i hvert enkelt tilfælde ansøges hos Beredskab Øst (via virk.dk) i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse og "Tekniske forskrifter for Fyrværkeri".

 
On-line anmeldelse
 

Relevante link


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførelse, fremstillng, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvenelse af fyrværkeri og andre pyroltekniske artikler - BEK. nr. 1093 af 8. oktober 2014

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - BEK nr. 1424 af 16. december 2009

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - BEK nr. 855 af 2. juli 2010

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - BEK nr. 1423 af 16. december 2009

Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker - BEK nr. 482 af 18. maj 2017

Uddrag af tekniske forskrifter

 
Foto: Illustrerer fyrværkeri
Foto: Bax Lindhardt / SP / Ritzau Scanpix

Siden er sidst opdateret: 01-11-2020

icon for close button
 
Medarbejder login
 
icon for close button
 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
icon for close button
 
Glemt oplysninger
 
 
Luk