Myndighed og tilsyn


Opbevaring og salg af fyrværkeri


Det kræver en tilladelse, hvis du vil opbevare og/eller sælge fyrværkeri

Opbevaring af fyrværkeri er omfattet af reglerne i Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler".

Opbevaring og salg af konsumfyrværkeri i detailleddet op til 12,5 kg (nem) fyrværkeri og oplag på op til 12,5 kg/25 kg (nem) skal anmeldes til Beredskab Øst (via virk.dk), som udsteder de nødvendige tilladelser. Reglerne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse (og de tekniske forskrifter) skal nøje overholdes. Beredskab Øst foretager eventuelt en kontrol af salgs- og oplagsstedet.

Oplag på mere end 12,5 kg/25 kg nem skal i hvert enkelt tilfælde ansøges hos Beredskab Øst (via virk.dk) i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse og "Tekniske forskrifter for Fyrværkeri".

 

Anmeldelse af opbevaring og salg af fyrværkeri


Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med de kommunale beredskaber udarbejdet nye ansøgningsblanketter til virksomheder på fyrværkeriområdet. Det skal gøre det mere enkelt at søge tilladelser og godkendelser, idet alle blanketter findes samlet på Virk.dk og skal indsendes på samme måde, uanset om det er beredskabet, kommunen, Sikkerhedsstyrelsen eller flere myndigheder, der skal behandle ansøgningen.

 

Link til Sikkerhedsstyrelsen


 
 

Relevante link


Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - BEK nr 1798 af 09/09/2021

Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- eller scenefyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer - BEK nr 1788 af 09/09/2021

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - BEK nr 1799 af 09/09/2021

Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker - BEK nr 1797 af 09/09/2021

 
Foto: Illustrerer fyrværkeri
Foto: Bax Lindhardt / SP / Ritzau Scanpix

Siden er sidst opdateret: 08-12-2022 23:46:34

Medarbejder login