For kommunale institutioner
     
Denne side indeholder materialer der alene henvender sig til kommunale institutioner i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
 
Bygnings- og vejassistance, følgeskade og klimaafværgende tiltag på kommunale bygninger mv.

Beredskab Øst yder med det allerede etablerede brandberedskab assistance til Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Assistancen udføres uden merudgift for rekvirenten.

Klik her for at åbne faktablad (PDF-format 200 KB åbner i nyt vindue)

 
Eftersyn af brandslukningsudstyr

Beredskab Øst efterser brandslukningsmateriel. Eftersynet medfører ikke merudgifter for kommunerne eller rekvirenten.

Brandslukningsmateriel er: Vandfyldte slangevinder, brandtæpper, håndsprøjtebatterier, håndildslukkere.

Hvem er dækket af aftalen?
Alle Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuners institutioner, plejecentre og bygninger, herunder selvejende institutioner, som er helt eller delvist tilknyttet en af de fem kommuner (bl.a. evt. feriekolonier, sommerhuse mv.).

Hvornår gælder aftalen?
Aftalen omfatter årligt eftersyn af brandslukningsmateriel. Aftalen omfatter ikke reservedele til vandfyldte slangevinder (udskiftning af strålerør, kassable slanger etc.) og den omfatter ikke eftersyn af 2 kg pulverslukkere.

Hvad er omkostningerne?
Eftersynet og ombytning af brandslukningsmateriel i forbindelse med lovpligtig trykprøvning er uden beregning. Omtalte reservedele skal institutionen selv betale, ligesom genopladning og reparation sker mod betaling direkte til Falck Teknik (reduceret pris). Ved indkøb af nyt brandslukningsmateriel, kontakt Beredskab Øst 70 25 27 29 eller sag@beros.dk inden bestilling hos Falck Teknik.

Har du spørgsmål til aftalen om eftersyn af brandslukningsmateriel eller ønsker du rådgivning om brandslukningsmateriel, placering og antal, kan du henvende dig til Beredskab Øst, sag@beros.dk

Servicemontører fra Falck Teknik må ikke foranledige mersalg, og kan ikke kræve yderligere brandslukningsmateriel opsat.

 
Forbindsstoffer og førstehjælpskasser

Har du brug for en førstehjælpskasse, eller for genopfyldning af plaster og forbindsstoffer?

Der er indgået en aftale med Beredskab Øst om levering af førstehjælpskasser og forbindsstoffer mv. Leveringen er dækket af et fast kommuneabonnement, som ikke medfører merudgifter for kommunen eller rekvirenten.

Hvem er dækket af aftalen?
Alle kommunale institutioner, centre og bygninger, herunder også dagplejen i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, kan rekvirere forskellige typer af forbindsstoffer, plaster mv., til genopfyldning af førstehjælpskasser.

Hvordan?
Du skal udfylde en bestillingsblanket, hvor du markerer de materialer der ønskes bestilt. Bestillingsblanketten skal sendes til post@beros.dk. Når Beredskab Øst har bestilllingssedlen går der op til 10 hverdage, hvorefter din bestilling bliver leveret til din kommunes lokale brandstation, hvor du kan hente den ved forevisning af bestillingsblanketten.

Klik for at åbne bestillingsblanket (PDF-format 210 KB åbner i nyt vindue)

 
Kommuneaftaler

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har indgået såkaldte kommuneaftaler, som uden merudgift for kommunerne eller rekvirenten dækker forskellige hændelser/serviceydelser.

Præcis hvad og hvor kommuneaftalerne dækker, kan du læse i disse faktablade.

Klik for at åbne faktablad for Ballerup Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Gentofte Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Gladsaxe Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Herlev Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Lyngby-Taarbæk Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

 
Hjertestarter

Du kan redde liv
Hvert år bliver 3.500 ramt af hjertestop i Danmark uden for hospital - kun knap 7% overlever. I andre lande overlever op til 10% eller flere. Du kan redde liv ved at lære basal genoplivning

Valg af hjertestarter
Beredskab Øst har undersøgt forskellige hjertestartere, og har vurderet ZOLL AED+ som den bedst egnede til kommunernes institutioner.

Klik for at åbne faktablad om hjertestarere (PDF-format 700 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne bestillingsblanket til hjerstarter (PDF-format 200 KB åbner i nyt vindue)

 
Kurser - Elementær brandbekæmpelse

Beredskab Øst tilbyder kurser i elementær brandbekæmpelse til alle kommunalt ansatte i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, uanset tilhørsforhold i den kommunale organisation.

Brandkurserne er tilpasset målgruppen. Indhold og kompetencer er beskrevet på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne kan afholdes lokalt på en institution eller i et plejecenter, og bestilles via stedets leder online på Beredskabs Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Ansatte kan også tilmeldes 'åbne' kurser, efter accept fra nærmeste leder. Tilmelding til 'åbne' kurser sker on-line på Beredskabs Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne indeholder praktiske øvelser og afvikles af intruktører fra Beredskab Øst. Der udstedes kursusbevis ved deltagelse.

 
Kurser - Førstehjælp

Beredskab Øst tilbyder førstehjælpskurser samt kurser i brug af hjertestarter til alle kommunalt ansatte i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, uanset tilhørsforhold i den kommunale organisation.

Førstehjælpskurserne følger retningslinjerne for Dansk Førstehjælpsråd. Indhold og kompetencer er beskrevet på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne kan afholdes lokalt på en institution eller i et plejecenter, og bestilles af institutionslederen ved online på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Ansatte kan også tilmeldes 'åbne' kurser, efter accept fra nærmeste leder. Tilmelding til 'åbne' kurser sker online på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne indeholder praktiske øvelser og afvikles af intruktører fra Beredskab Øst. Der udstedes kursusbevis efter deltagelse.

 
Samarbejde med bygningsmyndigheden

Der kan aftales faste regelmæssige møder mellem de fem ejerkommuners bygningsmyndigheder og BeredskabØst for at sikre den fornødne udveksling af sager, og for at sikre kvaliteten af samarbejdet mellem de to myndighedsområder.

Du kan hente et skema her, som viser hvilke typer byggesager, der som udgangspunkt bør koordineres mellem Beredskab Øst og bygningsmyndigheden.

 
 
 
     
   

 

 
 
 
 
Kontakt      
 
 
Medarbejder login
 

Glemt oplysninger til login?

 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger