For kommunale institutioner


Denne side indeholder materialer der alene henvender sig til kommunale institutioner i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

 

Beredskab Øst yder med det allerede etablerede brandberedskab assistance til Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Assistancen udføres uden merudgift for rekvirenten.

Klik her for at åbne faktablad (PDF-format 200 KB åbner i nyt vindue)

Beredskab Øst har opgaven med at efterse brandslukningsmateriel i alle kommunale bygninger og institutioner. Eftersynet, som udføres en gang årligt, medfører ikke merudgifter for kommunerne. Opgaven udføres af Falck Teknik A/S.

Brandslukningsmateriel er: Vandfyldte slangevinder, brandtæpper, håndsprøjtebatterier, håndildslukkere.

Hvem er dækket af aftalen?
Alle Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuners institutioner, plejecentre og bygninger, herunder selvejende institutioner, som er helt eller delvist tilknyttet en af de fem kommuner.

Hvornår gælder aftalen?
Aftalen omfatter årligt eftersyn af brandslukningsmateriel. Ved eftersynet kontrolleres det at brandslukningsmateriellet er i driftsklar stand, ligesom håndildslukkere, der skal trykprøves hvert 5. hhv. 10. år udskiftes med nye. Falck Teknik A/S har oversigter over det enkelte brandslukningsmateriel og kender dets placering, type og intervaller for udskiftning.
Aftalen omfatter ikke reservedele til vandfyldte slangevinder (udskiftning af strålerør, kassable slanger etc.), og den omfatter ikke eftersyn af 2 kg pulverslukkere.

Hvad er omkostningerne?
Eftersynet og ombytning af brandslukningsmateriel i forbindelse med lovpligtig trykprøvning er uden beregning. Øvrige reservedele skal institutionen selv betale, ligesom genopladning og reparation sker mod betaling direkte til Falck Teknik (reduceret pris). Ved indkøb af nyt brandslukningsmateriel, kontaktes Beredskab Øst på sag@beros.dk inden bestilling hos Falck Teknik. Omkostningerne ved indkøb af nyt eller yderligere brandslukningsmateriel skal institutionen selv afholde.

Har du spørgsmål til aftalen om eftersyn af brandslukningsmateriel eller ønsker du rådgivning om brandslukningsmateriel, placering og antal, kan du henvende dig til Beredskab Øst, sag@beros.dk

Servicemontører fra Falck Teknik må ikke foranledige mersalg, og kan ikke kræve yderligere brandslukningsmateriel opsat.

Beredskab Øst har en aftale med vores ejerkommuner om levering af forbindsstoffer mv. Leveringen er dækket af et fast kommuneabonnement, som ikke medfører merudgifter for hverken kommunen eller rekvirenten.

Hvem er dækket af aftalen?
Kommunale institutioner, centre og bygninger, herunder også dagplejen, i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, kan rekvirere forskellige typer af forbindsstoffer, plaster mv., til genopfyldning af førstehjælpskasser.

Hvordan?
Du udfylder en bestilling online, hvor du markerer de forbindsstoffer, du ønsker at bestille. Du skal samtidig oplyse antallet af personer i institutionen, og det er antallet af personer, der er afgørende for mængden af de valgte forbindsstoffer. Når din bestilling er pakket og klar til afhentninng - typisk inden for 5-10 hverdage - sender vi en mail/kvittering til dig. For god ordens skyld, bør du medbringe kvitteringen, når du henter din pakke.

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har indgået såkaldte kommuneaftaler, som uden merudgift for kommunerne eller rekvirenten dækker forskellige hændelser/serviceydelser.

Præcis hvad og hvor kommuneaftalerne dækker, kan du læse i disse faktablade.

Klik for at åbne faktablad for Ballerup Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Gentofte Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Gladsaxe Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Herlev Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne faktablad for Lyngby-Taarbæk Kommune (PDF-format 140 KB åbner i nyt vindue)

Du kan redde liv
I Danmark rammes omkring 4.000 personer, som ikke er på hopitalet, af hjertestop. Det svarer til ca. 11 personer hver dag. Kun knap 13% overlever. I andre lande overlever op til 10% eller flere. Du kan redde liv ved at lære basal genoplivning

Valg af hjertestarter
Beredskab Øst har undersøgt forskellige hjertestartere, og har vurderet ZOLL AED+ som den bedst egnede til kommunernes institutioner.

Klik for at åbne faktablad om hjertestartere (PDF-format 700 KB åbner i nyt vindue)

Klik for at åbne bestillingsblanket til hjertestarter (PDF-format 200 KB åbner i nyt vindue)

Beredskab Øst tilbyder kurser i elementær brandbekæmpelse til alle kommunalt ansatte i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, uanset tilhørsforhold i den kommunale organisation.

Brandkurserne er tilpasset målgruppen. Indhold og kompetencer er beskrevet på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne kan afholdes lokalt på en institution eller i et plejecenter, og bestilles via stedets leder online på Beredskabs Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Ansatte kan også tilmeldes 'åbne' kurser, efter accept fra nærmeste leder. Tilmelding til 'åbne' kurser sker on-line på Beredskabs Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne indeholder praktiske øvelser og afvikles af intruktører fra Beredskab Øst. Der udstedes kursusbevis ved deltagelse.

Klik for at åbne faktablad (PDF-format 700 KB åbner i nyt vindue)

Beredskab Øst tilbyder førstehjælpskurser samt kurser i brug af hjertestarter til alle kommunalt ansatte i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, uanset tilhørsforhold i den kommunale organisation.

Førstehjælpskurserne følger retningslinjerne for Dansk Førstehjælpsråd. Indhold og kompetencer er beskrevet på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne kan afholdes lokalt på en institution eller i et plejecenter, og bestilles af institutionslederen ved online på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Ansatte kan også tilmeldes 'åbne' kurser, efter accept fra nærmeste leder. Tilmelding til 'åbne' kurser sker online på Beredskab Østs kursusportal - kurser.beros.dk

Kurserne indeholder praktiske øvelser og afvikles af intruktører fra Beredskab Øst. Der udstedes kursusbevis efter deltagelse.

Klik for at åbne faktablad (PDF-format 700 KB åbner i nyt vindue)

Der kan aftales faste regelmæssige møder mellem de fem ejerkommuners bygningsmyndigheder og Beredskab Øst for at sikre den fornødne udveksling af sager, og for at sikre kvaliteten af samarbejdet mellem de to myndighedsområder.

Du kan hente et skema her, som viser hvilke typer byggesager, der som udgangspunkt bør koordineres mellem Beredskab Øst og bygningsmyndigheden.

 

Siden er sidst opdateret: 09-06-2024 23:41:29
 

Medarbejder login