Operative opgaver


Akut forurening


Akut forurening kan være spild af olie eller kemikalier, som kan forurene jord, vand- og naturområder, grundvand, luft eller kloak.

RING 1 1 2 og oplys:

  • Hvad der er sket
  • Hvor det er sket
  • Hvornår det er sket
  • Anmelders navn og telefonnummer

 

Henvendelser om akutte forureninger sker via alarm 1-1-2


Beredskab Øst foretager den øjeblikkelige afhjælpende indsats i det omfang, det vurderes nødvendigt. Derefter orienteres kommunernes miljøvagter, som varetager myndighedsbehandling efter den akutte indsats er udført.

 

Foto: Illustrerer forureningsuheld

Siden er sidst opdateret: 08-12-2022 23:43:31

Medarbejder login