Operative opgaver


Stormskade og skybrud


"DMI har varslet, at der i eftermiddag og aften forventes storm over Danmark".

Det er en efterhånden velkendt vejrudsigt på visse tidspunkter af året. En voldsom storm eller orkan kan medføre skader på tage, mure og gavle, andres bygninger, biler med mere. For eksempel kan tagsten eller et åbent vindue, som flyver af, resultere i, at stormen får rigtig godt fat i bygningen.

Her kan du læse en række gode råd til, hvordan du minimerer risikoen for skader på bygninger og personer.


 • Kontroller at alle døre, vinduer og andre bygningsåbninger er forsvarligt lukkede.
 • Fjern løse genstande udenfor huset, f.eks. parasol, havemøbler, markise, trampolin og løse tagsten. Det, der ikke kan fjernes, kan du måske binde sammen.
 • Kontroller at byggematerialer, midlertidige konstruktioner, stilladser, kraner og andet udstyr ikke kan rive sig løs.
 • Parker ikke biler i nærheden af huse – specielt ikke høje huse og undgå om muligt parkering i nærheden af træer.
 • Har du midlertidige afdækninger efter sidste storm, så få dem gået igennem. Du skal være opmærksom på, om presenninger er strammet op og fastgjort.
 • Lyt til nyhedsudsendelser og følg den vejledning, der bliver udsendt.
 • Lav en aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme.
 • Hold dig inden døre.
 • Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting eller fastgøre presenninger, plader og lignende.
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg udviklingen.
 • Ituslåede vinduer skal hurtigst muligt dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude.
 • Huller i taget skal hurtigst muligt tildækkes og lukkes.
 • Er der udsigt til nedbør, skal du flytte det inventar, der er placeret umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det der ikke kan flyttes, bør afdækkes med plastik eller lignende – også tæpper og trægulve.
 • Rekvirer håndværkere hvis du ikke selv kan klare afdækning og nødreparation. Forsikringsselskaberne betaler de rimelige og nødvendige udgifter, der har været til midlertidig reparation, og som kan forebygge yderligere skader.
 • Sørg for at få billededokumentation af det beskadigede.
 • Rens tagrender og –nedløb.
 • Rens udendørs afløbsriste for blade og andet affald.
 • Har du pumpebrønd, kan du betale for at få placeret en ekstra pumpe i brønden eller få installeret en højvandslukker.
 • Luk vinduer - især tag- og kældervinduer.
 • Løft så mange ting som muligt fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vandet, hvis det kommer ind i kælderen.
 • Dæk til så vandet ikke kan trænge ind i bygningen.
 • Fjern genstande der ikke kan tåle vand fra kælderen.
 • Følg vejrmeldingen på DMI i radioen eller på tv.
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt.

Stormrådet har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet to korte animationsfilm, som kort og klart beskriver, hvad der er op og ned på hjælpen i stormflodsordningen.

De to film er tænkt som en hjælp til borgere, der trues af eller er ramt af oversvømmelser efter stormflod. Kort og klart får du fortalt, hvad du selv har ansvar for at gøre og hvilken hjælp, du kan regne med at få af den offentlige katastrofeordning.

Se de to film på følgende link:

 
 
 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

Følg den aktuelle vejrsituation hos DMI

Hos DMI kan du følge den aktuelle vejrsituation når der er varsler om storm, skybrud, højvande o. lign. i dit lokalområde.

Se DMI's hjemmeside her.

 

Foto: Illustrerer storm

Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:43:11

Medarbejder login