Rapporter utilsigtede hændelser


Beredskab Øst er i konstant udvikling


Blandt andet via kontinuerlig læring. Et godt fundament for læring er for eksempel at analysere hændelser, hvor der sker noget, som ikke er tilsigtet.

Derfor har vi oprettet et on-line system, hvor du kan rapportere utilsigtede hændelser i forbindelse med Beredskab Østs virksomhed.

 

 

Spørgsmål og svar


En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der har, eller potentielt kan få, indflydelse på Beredskab Østs virksomhed, herunder indsatser, øvelser og myndighedsudøvelse.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører misforståelser, skade eller risiko for skade eller andre uhensigtsmæssige forhold omkring Beredskabs Østs virksomhed.

En utilsigtet hændelse kendes typisk ved, at man tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det vil jeg være sikker på, at Beredskab Øst lærer af, både i forhold til den aktuelle situation og mere generelt'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de medarbejdere der er involveret, ikke har til hensigt at gøre noget forket. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparaturer, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du skal rapportere de utilsigtede hændelser, som du selv er impliceret i og hændelser, du bliver opmærksom på hos andre.

Rapporteringssystemet til utilsigtede hændelser skal understøtte Beredskab Østs muligheder for udvikling og læring ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser.

Din rapport bliver sendt til Beredskab Øst. Her bliver den analyseret af beredskabets læringsteam. Rapporten anvendes alene til forebyggende og læringsmæssige formål.

Formålet med rapporteringen er læring, hvorved gentagelser forebygges. For at få mest læring ud af hændelsen kan det være nødvendigt at følge op på den.

Det er derfor vigtigt, at den person, der analyserer hændelsen har dine kontaktoplsyninger, dvs. navn, telefonnummer og eventuelle mailadresse.

Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. du ikke på baggrund af rapporteringen kan få nogen former for sanktioner.

Der er mulighed for, at du kan rapportere helt anonymet. Du kan også rapportere med kontaktoplysninger og alligevel være anonym for andre end læringsteamet.

 
Foto: Illustrerer samling af brandmandskab

Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:28:07
 
 

Medarbejder login