Rapporter utilsigtet hændelse


Oplysninger om hændelsen


 

Oplysninger om dig


Formålet med rapporteringen er læring, hvorved gentagelser forebygges. For at få mest læring ud af hændelsen kan det være nødvendigt at følge op på den.

Det er derfor vigtigt, at den person, der analyserer hændelsen, har dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnummer og eventuel mailadresse.

 


Jeg vil gerne være helt anonym (og udfylder derfor ikke kontaktoplysninger)


Jeg vil gerne være anonym uden for læringsteamet (men udfylder kontaktoplysninger til evt. opfølgning)


Jeg ansat i Beredskab Øst eller hos entreprenør, som arbejder for Beredskab Øst


Hændelsen har medført/ville kunne medføre en arbejdsskade

Vigtigt
Rapportering af en utilsigtet hændelse medfører ikke nødvendigvis, at Beredskab Øst responderer på din henvendelse. Beredskab Øst ønsker rapporteringer alene med sigte på et forebyggende og/eller læringsmæssigt formål. Beredskab Øst forpligter sig derfor ikke til hverken at besvare henvendelser eller give svar på, hvad analyse af hændelser medfører.
 
 
  
 
  

Medarbejder login