Uddannelse og læring


Organisatorisk læring


I Beredskab Øst skelner vi grundlæggende mellem enkelt- eller dobbeltsløjfet læring. Enkeltsløjfet læring er styrkelse af kompetencerne inden for allerede bestemte arbejdsformer og målsætninger. Dobbeltsløjfet læring udfordrer de grundlæggende antagelser, der præger organisationens arbejde. Med andre ord er det i en beredskabsfaglig sammenhæng vigtigt, i tilrettelæggelsen af en evaluering og/eller vurderingen af en evaluerings anvendelsespotentiale, at skelne mellem, hvorvidt evalueringens formål er at styrke kompetencerne inden for allerede bestemte arbejdsformer og målsætninger, eller om den også skal inkludere en vurdering af de bagvedliggende forudsætninger samt undersøge eventuelle tendenser.

I ”Teamet for intern uddannelse og læring” ønsker vi at sidestille værdien i de forskellige former for "resultater" af en evaluering. En evaluering skal ikke altid føre til, at vi skal gøre "noget mere". Det er lige så relevant, og værdifuldt, at vi kommer frem til, at der er noget, som vi skal stoppe med. Det væsentlige i den forbindelse er, at der bliver arbejdet på en systematisk måde, så vi bagefter helt grundlæggende kan svare på, hvad var det vi gjorde rent metodisk, og hvad det var, at vi kom frem til.

Viden fra de forskellige evaluerings- og udviklingsaktiviteter bliver delt på informations- og læringsdage, der afholdes ca. 10 gange om året. Desuden bliver mandskabets viden og færdigheder testet på den årlige faglige test, ligesom det fysiske niveau bliver testet på den årlige fysiske test.

 

I Beredskab Øst holder vi hver måned læringsdag for alle operative medarbejdere, og i dagene efter bliver de relevante indholdstemaer foldet ud på de enkelte vagthold. Temaerne varierer, men 2019 har eksempelvis kredset om følgende:

 • Operative forhold og koncepter
  Eksempelvis fokus på brandvæsenet indsatsstørrelse ved brand, koncepter omkring ”ren brandmand”, håndtering af el- og batteribrande, Hurtig og effektiv rydning af motorvej, indsats ved antenner, batteribank, solceller og sprinkleranlæg
 • Færdighedstræning og udstyrshåndtering.
  Eksempelvis PID- og gasmåler, drone samt afstandsmålere mv.
 • Vidensdeling og ledelsesinformation.
  Eksempelvis vidensdeling knyttet til koncepter fra andre beredskaber samt generel ledelsesinformation.
 • Læring fra operative indsatser
  Knyttet til de operative indsatser som beredskabet har håndteret samt eksterne større hændelser.
 • Udviklingsprojekter
  Eksempelvis forskningsartikler, Codan-projekt mv.
 • Besøg fra/hos eksterne samarbejdspartnere
  Eksempelvis rundvisning på Glentegård transformerstation hos Energinet, information om elektriske busser givet af VDL Bus & Coach Danmark A/S, information om Region Hovedstadens særlige TEMS-koncept, besøg hos TIC (Tafikinformationscentret), information om Hjælpevognsberedskabet som ressource samt undervisning i indsatser med kloakvand, døde personer mv.- Bakterier, virus, mennesket, smittecirklen og udvalgte smitteveje

Temaerne er vidt forskellige, men har alle grundlæggende til formål at sikre, at samtlige medarbejdere baserer deres praksis på den nyeste viden. Foruden at fokusere på den enkeltes individuelle vidensniveau, så er informations- og læringsdagene omdrejningspunktet for det lange seje træk knyttet til udviklingen, såvel som koblingen, af vores forebyggende og operative kerneydelser.

Beredskab Øst prioriterer, at de fuldtidsansatte brandfolk, deltidsbrandfolk samt områdereddere, der har vagt på førsteudrykningen, har så gode muligheder for at øve og træne i hverdagen. Derved sikrer vi, at beredskabet til enhver tid er i stand til at levere et højt beredskabsfagligt niveau. Et naturligt aspekt i dette arbejde er afholdelsen af faglige tests, der kan være med til at synliggøre, at den enkelte er på et fagligt niveau, hvor vedkommende mestrer de færdigheder, man med rette kan forvente af en fuldtidsansat brandmand med sit virke i Beredskab Øst.

I 2019 blev de faglige tests afholdt for første gang. Formålet med den faglige test er altså primært at vurdere, om brandmanden har et forventeligt fagligt niveau samt, hvor godt brandmanden kan de grundlæggende færdigheder, men testens formål er sekundært også at evaluere, om vores daglige øvelsesaktiviteter er skruet sammen på en sådan måde, at vi får maksimalt ud af den øvelses- og træningstid, der som udgangspunkt er til rådighed på hver vagt.

Den faglige test følger den opbygning, som er kendt fra brandmandsuddannelsen (funktionsuddannelse indsats). De tre prøvedele gennemføres i rækkefølgen A, B og C.

Del A er en praktisk opgave, der tager afsæt i de standardudlægninger, som vi benytter i Beredskab øst. Denne del bedømmes som bestået/ikke bestået.

Del B er en kombineret praktisk og teoretisk opgave, der er knyttet til en eller flere specifikke færdigheder. Nogle af B-opgaverne er kendt fra funktionsuddannelse indsats, andre er knyttet til det, som vi har valgt at kalde supplerende brandmandsuddannelse Beros, herunder specialberedskaber. Den supplerende brandmandsuddannelse dækker over det udstyr og de færdigheder, som vi arbejder med i Beredskab øst, men som ligger uden for funktionsuddannelse indsats.

Del C er en teoretisk opgave, der indeholder 12 mundtlige spørgsmål. Disse spørgsmål vil dels være knyttet til viden fra funktionsuddannelsen, men vil også bestå af dele fra supplerende brandmandsuddannelse Beros, herunder spørgsmål knyttet til vores operative forhold, instrukser samt vejledninger. Den faglige test bliver afholdt med repræsentanter fra Falcks områdeledelse og Beredskab øst. Der er ingen fælder i den faglige test, og der er grundlæggende tale om færdigheder knyttet til materiale fra funktionsuddannelsen samt den supplerende brandmandsuddannelse Beros.

Den faglige test i 2019 og 2020 har vist, at vi har nogle dygtige brandfolk, og forløbet har samtidig været med til at sikre, at vi arbejder så effektivt som muligt med uddannelse og læring i hverdagen.

Eksempel på vores materiale til faglig test

 


Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:43:11

Medarbejder login