Forbud mod afbrænding af bål og brug af ukrudstbrænder

Uanset, hvad du måtte høre i radioen eller læse i medierne, så er det nedenstående, som gælder i kommunerne i Beredskab Øst.

Der er IKKE forbud mod anvendelse af grill i vores område, hvis det sker på steder, hvor der ikke i forvejen er ordensregler, som forbyder brug af grill (det kan der for eksempel være i nogle offentlige parker).

Der er forbud mod afbrænding af bål samt anvendelse af ukrudtsbrænder i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Afbrænding af mindre bål tillades, hvis
1. der udvises allerstørste forsigtighed,
2. der er vand til brandslukning til rådighed ved bålet,
3. bålets størrelse er mindre end 80 cm i diameter,
4. bålets højde er mindre end 1,2 m,
5. bålet antændes på egnet bålsted eller –fad med en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til letantændelig vegetation, oplag af brandnærende eller letantændelige stoffer og bygninger med letantændelig tag (sikkerhedsafstanden fordobles i vindens retning ved mere end jævn vind. Ved mere end hård vind er afbrænding forbudt).
6. bålet alene indeholder tørt, rent træ, træbriketter mv. (dvs. ikke haveaffald, blade, kvas og andet, som kan betyde flyveild fra bålet),
7. bålet er under opsyn indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

I tvivlstilfælde skal afbrændingen ikke igangsættes.

Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Forbuddet træder i kraft kl. 8.00 tirsdag den 19. juni 2018 og indtil videre. Ophævelse af forbuddet bekendtgøres på www.beros.dk.

Afhængigt af vejrforholdene i den kommende tid, kan der blive tale om yderligere restriktioner.

Ajourført: 18-07-2018


Aktuelt


Hjertestop

Beredskab Øst sender brandmænd til hjertestop, hvis de kan være hurtigere fremme end ambulancen.

 

Følg os


Vi er aktive på sociale medier. Følg os for nyheder og opdateringer.
 

Seneste tweets 
Medarbejder login
 
 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger