Myndighed og tilsyn


Gebyr for blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg


I medfør af beredskabslovens § 23a kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, skal opkræves et gebyr fra anlægsejer. Gebyret skal dække udgifter i forbindelse med udrykningen.

Beredskab Øst opkræver, i lighed med andre brandvæsener, dette gebyr. For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg opkræves et gebyr på 7.295,00 kr. pr. udrykning. Denne takst tillægges ikke moms, og er gældende fra 1. januar 2024.

Størrelsen af gebyret er fastsat af Beredskabskommissionen i Beredskab Øst, jfr. lov nr. 634 af 8. juni 2016 om ændring af Beredskabsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016.

 

Her kan du få gode råd til at minimere antallet af blinde alarmer (åbner i nyt vindue).

 
 

01-01-2024

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2024 opkræves et gebyr på 7.295 kr. pr. udrykning.


01-01-2023

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2023 opkræves et gebyr på 6.570 kr. pr. udrykning.


01-01-2022

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2022 opkræves et gebyr på 6.460 kr. pr. udrykning.


01-01-2021

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2021 opkræves et gebyr på 6.340 kr. pr. udrykning.


01-01-2020

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2020 opkræves et gebyr på 6.180 kr. pr. udrykning.


01-01-2019

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2019 opkræves et gebyr på 6.038 kr. pr. udrykning.


01-01-2018

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2018 opkræves et gebyr på 5.920 kr. pr. udrykning.


01-01-2017

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2017 opkræves et gebyr på 5.775 kr. pr. udrykning.


06-06-2016

Forsvarsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 682 af 6. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, som træder i kraft den 1. juli 2016 samtidig med lovændringerne.


01-01-2016

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2016 opkræves et gebyr på 5.195 kr. pr. udrykning.


01-01-2015

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1. januar 2015 opkræves et gebyr på 5.125 kr. pr. udrykning.


15-01-2014

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 15. januar 2014 opkræves et gebyr på 5.050 kr. pr. udrykning.


01-01-2014

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i perioden fra 1.-14. januar 2014 opkræves et gebyr på 3.935 kr. pr. udrykning.


Siden er sidst opdateret: 17-07-2024 11:43:11

Medarbejder login